041119-894-CARIB Địt em thư ký sau giờ họp hội đồng