Đưa chị máy bay mới quen trong quán nhậu đi nhà nghỉ